Archive

Archive for the ‘Về bản thân’ Category

Viết cho màu áo xanh thứ nhất

           Năm 2001, rớt Đại Học Bách Khoa, tôi vào học ngành cơ khí trường Trung Cấp Kỹ Thuật Cao Thắng. Theo qui định về đồng phục của trường, tôi chính thức khoác lên mình màu áo xanh đầu tiên và bắt đầu quá trình học tập trong hai năm để trở thành một người công nhân. Read more…

%d bloggers like this: