Home > Nghiên cứu & Thảo luận > Lựa chọn màn hình cho CAD Workstation

Lựa chọn màn hình cho CAD Workstation

i đây là vài li khuyên khi la chn màn hình cho máy tính chy ng dng CAD t tp chí Cadalyst

24-312-026_lg

Nguồn www.ergotron.com

Kích thưc và sng

 • Nên s dng ba màn hình 25″ (ti thiu 22″) vi t l 16:9 hay 16:10
 • Lí do: Kích thưc màn hình ln giúp nâng cao năng sut làm vic vi các phn mm CAD. Màn hình ln vi đ phân gii Full HD không quá mc và tt c các máy trm đu h tr ít nht 3 màn hình thì ti sao phi dùng ít hơn ?

Đ phân gii

 • Thp nht là 1920 x 1080 hoc 4K (3840 x 2160) nếu có điu kin
 • Lí do: Mt đ đim cao hơn s cho kết qu hin th tt hơn. Đ phân gii 1920 x 1080 không quá mc và phù hp vi màn hình có kích thưc dưi 25″. Vi màn hình có kích thưc ln hơn hoc có nhu cu th hin hình nh có d trung thc cao, hãy cân nhc các đ phân gii 2560 x 1600, 3440 x 1440 hoc 4K nhưng phi chc rng h thng đ ha ca máy trm h tr nhng đ phân gii này.

Thi gian đáp ng

 • T 5 – 7ms
 • Lí do: Thi gian đáp ng ca màn hình LCD là khong thi gian các tinh th lng cn đ tái hin nhng khung hình tiếp theo. Thi gian đáp ng các nhanh thì tn s quét và đ mn ca hình nh càng cao. Đng min cưng chp nhn màn hình có thi gian đáp ng chm hơn 7ms vì ngày nay có nhiu s la chn r và đa dng. Thi gian đáp ng có thi 2ms nhưng do mt ngưi không th phân bit tn s trên 150Hz nên không cn phi tn nhin tin cho vic đy tc đ hin th lên quá cao.

Panel và góc nhìn

 • Nên chn màn hình dùng tm nn IPS (in-plane switching)
 • Lí do: Tm nn IPS là s la chn ti ưu khi làm vic nhóm vì nó có kh năng tái hin màu sc trung thc góc nhìn rng (thưng là 178 đ) so vi màn hình LCD thông thưng.

Đèn nn và đ sáng

 • Nên dùng đèn nn LED vi đ sáng 250 cd/m2 – 350 cd/m2 và có kh năng điu chnh thp xung mc 50 – 100 cd/m2
 • Lí do: Đèn nn LED có nhiu s la chn và r hơn nên không có lí do gì đ quay li dùng đèn CCFL (cold-cathode floures lamp). Đèn LED sáng hơn, mng hơn, đ tin cy cao hơn và tiết kim đin hơn CCFL.

Cng giao tiếp

 • Kim tra li cng giao tiếp trên máy tính đ chc chn rng chúng tương thích vi màn hình hoc phi có adaper đ chuyn đi.
 • Lí do: Nếu màn hình ca bn h tr nhng chun giao tiếp Display Port, HDMI và DVI chúng s làm vic tt trong mi điu kin hin ti và tương lai mà không cn dùng đến adapter.

Chế đ bo hành

 • 3 năm cho phn cng và dch v
 • Lí do: Điu kin bo hành mi nơi s khác nhau. Phn cng hng hóc không phi là chuyn hiếm nên hãy chc chn rng bn hiu rõ điu kin bo hành và hài lòng vi chúng trưc khi mua.

(Nguồn http://info.cadalyst.com/cadalyst-pro-tip-1-time-to-buy-a-new-monitor-for-cad)

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: