Home > News, Software > What’s new in Cimatron E11 (Video)

What’s new in Cimatron E11 (Video)

Chưa kịp viết bài chi tiết để giới thiệu với các bạn nên quay 1 số clip đưa lên trước. Các bạn nên chuyển sang chế độ 720HD để xem với chất lượng tốt hơn nhé

 

Chi tiết về những tính năng mới, các bạn có thể xem trong file PDF 

Categories: News, Software Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: