Home > News > 30 ngày miễn phí PTC Uninversity eLearning

30 ngày miễn phí PTC Uninversity eLearning

Hiện nay hãng PTC đang có chính sách cho người dùng thử nghiệm tính năng học trực tuyến một số phần mềm của hãng tại “trường đại học PTC”. Các phần mềm này bao gồm :

  • Creo Parametric
  • Creo Element Direct
  • Abortext
  • MathCAD
  • Windchill PDMLink
  • Windchill ProjectLink
  • Windchill Quality Solutions

Sau khi đăng kí, bạn sẽ được cấp 1 account để đăng nhập và sử dụng những bài học trực tuyến. Cấu trúc chương trình giống như những chương trình học Introduction to Pro/ENGINEER 4 (xem giao diện bên dưới)

Các bạn có thể đăng kí và trải nghiệm tại đây

Categories: News Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: