Home > Ebooks > Selecting Injection Molds

Selecting Injection Molds

Nội dung chủ yếu của quyển sách này hướng đến việc tối ưu hóa chi phí sản xuất khuôn mẫu. Sách không trình bày quá chi tiết về các vấn đề công nghệ mà chỉ phân tích các phương án để người đọc có thể hiểu và vận dụng thích hợp trong những tình huống cụ thể.

              Ngoài nội dung chính trải đều trong 6 chương, sách còn đưa ra những lời khuyên cho người thiết kế khuôn và 1 số bảng biểu dùng trong quá trình thiết kế và vận hành khuôn trên máy ép trong phần phụ lục.

 Chapter 1 : Introduction and planing

Chapter 2 : The Plastic Product

Chapter 3 : Cost factors affecting the productivity

Chapter 4 : Mold selection

Chapter 5 : Mold cost, mold price and delivery

Chapter 6 : Warranties, patents and ethical considerations

Appendices

              Sách dày 230 trang, định dạng PDF rõ ràng, được bookmark chi tiết nên dễ dàng trong việc tham khảo

 Download

Categories: Ebooks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: