Home > Software > ANSYS nCode DesignLife 13

ANSYS nCode DesignLife 13

1. Giới thiệu

                Hiện tượng mỏi luôn xảy ra khi vật liệu trong chi tiết máy chịu ứng suất lặp lại nhiều lần trong quá trình sử dụng. Kỹ thuật mô phỏng, phân tích dựa trên Ansys nCode DesignLife giúp những nhà phát triển sản phẩm tránh được những tình huống hư hỏng liên quan đến bảo hành và chi phí.

                Khả năng phân tích mỏi cao cấp của nCode DesignLife, một phần mềm dẫn đầu trong phân tích độ bền được sử dụng dưới dạng OEM của HBM đã được tích hợp hoàn toàn vào môi trường ANSYS Workbench. Sử dụng ANSYS nCode DesignLife, các kỹ sư cơ khí có thể xác định tuổi thọ của những sản phẩm phức tạp và độ bền khi sử dụng trước khi những mẫu thử nghiệm được tạo ra.

                Sự kết hợp giữa nền tảng ANSYS Workbench và công nghệ nCode DesignLife tạo ra một môi trường môi phỏng mà ở đó, những phân tích mỏi có thể được đưa vào quá trình phân tích cơ học kết cấu dễ dàng theo kiểu kéo – thả.

                Ví dụ, số lần đặt tải sơ bộ – xác định khi thử nghiệm động cơ – được gán bằng cách sử dụng phương pháp đáp ứng phần tử hữu hạn từ phần mềm ANSYS Mechanical dựa trên nhiều lần lặp đi lặp lại. Trên cơ sở dữ liệu về phá hủy mỏi của vật liệu có từ thực nghiệm, hiện tượng phá hủy do mỏi xảy ra khi tải trọng thay đổi theo chu kì hoàn toàn có thể dự đoán được.

2. Tính năng

–          Full integration into ANSYS Workbench : tích hợp hoàn toàn vào ANSYS Workbench nên có được sức mạnh của sự hợp nhất về giao diện và khả năng tính toán

–          Easy analysis setup : sử dụng phương thức kéo thả quen thuộc và tiện dụng

–          Lightweight result viewer : quan sát kết quả phân tích dễ dàng và hiệu quả

–          High-speed solver : tính toán nhanh chóng và có thể áp dụng kỹ thuật tính toán song song cho những bài toán có độ phức tạp cao. Hiệu suất của việc tính toán có thể nhanh tương ứng với số lượng CPU được dùng.

–          Comprehensive fatigue analysis capabilities : bao gồm luôn tính năng của modul phân tích mỏi trong ANSYS

–          Full library of material model : thư viện liên kết với ANSYS Workbench

–          Add-on moduls : nhiều modul mở rộng như ANSYS nCode DesignLife Weld, ANSYS nCode DesignLife Vibration, ANSYS nCode DesignLife Parallel

Categories: Software
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: