Home > Software > ElecWorks 2009 for SolidWorks

ElecWorks 2009 for SolidWorks

 

ElecWorks for SolidWorks là 1 add-in tích hợp vào SolidWorks để thiết kế mạch điện. Chức năng của nó bao gồm :

  • Tích hợp hoàn toàn với SolidWorks
  • Thiết kế mạch nguyên lý
  • Thiết kế mô hình 3D có sử dụng thư viện
  • Cập nhật tức thời giữa mạch nguyên lí và mô hình 3D
  • Thiết kế hệ thống dây dẫn
  • Chia sẻ thông tin về dự án với nhóm làm việc
  • Quản lí vật tư dùng trong dự án

Thông tin chi tiết cũng như các video minh họa về phần mềm này các bạn có thể tham khảo thêm tại trang web của hãng. Dưới đây là 1 video ví dụ về việc thiết kế mạch điện và đi dây ứng dụng ElecWorks trong SolidWorks

 Download

Categories: Software
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: