Home > Tutorials > Tutorial : Pro/ENGINEER Wildfire VCD Basic 1

Tutorial : Pro/ENGINEER Wildfire VCD Basic 1

Đây là đĩa VCD hướng dẫn học ProE Wildfire của Trung Quốc (hoặc Đài Loan). Trình bày khá cặn kẽ mọi vấn đề liên quan đến thiết kế cơ bản trong ProE. Đáng tiếc là phiên bản hơi cũ và nói toàn tiếng Tàu. Tuy nhiên các bạn mới học cũng có thể dùng làm tài liệu khá tốt.

Bộ này gồm 2 đĩa. Đĩa 1 có 5 chương và đĩa 2 có 1 chương. Tất cả bài tập và bài giải đều có sẵn trong đĩa

Chương 1 : Cài đặt, demo
Chương 2 : Quản lí tập tin
Chương 3 : Sketch
Chương 4 : Quan sát bản vẽ
Chương 5 : Tạo mặt phẳng, trục
Chương 6 : Các lệnh tạo khối cơ bản

  Download

Đĩa 1

Đĩa 2

Categories: Tutorials
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: