Home > Software > Bộ thư viện của PTC

Bộ thư viện của PTC

Bộ thư viện chi tiết tiêu chuẩn này có từ phiên bản Pro/ENGINEER 2001 và vẫn dùng được cho các phiên bản về sau. Ngoài 8 bộ thư viện, các bạn cũng nên load luôn phần PTC Guide để tiện cho việc tra cứu các chi tiết tiêu chuẩn vì nó sử dụng giao diện web, thuận tiện hơn rất nhiều so với bản pdf kèm theo mỗi thư viện

  Download

1. PTC Basic Library

2. PTC Electrical symbol library

3. PTC Graphic Library

4. PTC Human Factor Library

5. PTC Moldbase Library

6. PTC Tool Library

7. PTC Piping and Heating Library

8. PTC Connector Library

9. PTC Guide

Categories: Software
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: