Home > Tư liệu > Giới thiệu 1 số dòng máy tiện CNC

Giới thiệu 1 số dòng máy tiện CNC

                  Bài viết này giới thiệu một số máy tiện CNC .  Gọi là máy tiện nhưng thực ra khả năng công nghệ của những máy dưới đây rất lớn, có thể vừa tiện, vừa phay… Chính vì vậy cũng có thể gọi nó là trung tâm gia công tiện – phay. Mỗi loại máy tôi đều có link đến thông số kỹ thuật của nhà sản xuất để các bạn tìm hiểu thêm.

1. Máy tiện CNC ST42C

Thông số kỹ thuật có thể tham khảo ở đây

2. Máy tiện CB-32M

Thông số kỹ thuật có thể tham khảo ở đây

3. Máy tiện CNC LNT-S

Thông số kỹ thuật tham khảo ở đây

4. Dòng máy tiện Diamond

Thông số kỹ thuật tham khảo ở đây

Categories: Tư liệu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: